Ćwiczenia manualne

Święto Niepodległości
11 listopada 2018
Codzienna gimnastyka
5 grudnia 2018

Podstawowym celem terapii zajęciowej – manualnej jest aktywizacja osób biorących udział w zajęciach.
Wykonywanie konkretnych czynności o charakterze usprawniającym, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo, pozwala na zatrzymanie procesów chorobowych, pełne lub znaczne usamodzielnienie uczestników zajęć, a także ułatwienie procesu przekwalifikowania zawodowego.
Terapia zajęcia ma także za zadanie stworzenie takiej przestrzeni, aby uczestnicy zajęć czuli się bezpieczni, akceptowani i rozumiani.

Przekaż swój 1% podatku naszej fundacji

== kliknij tutaj i dowiedz się więcej ==