O nas

Fundacja Non Tries.
Z myślą o Najstarszych.

Funkcjonowanie Domu Aktywnego Seniora w Czeczewie oparte jest na zaspokojeniu potrzeb bytowych, wspomagających, a co najważniejsze potrzeb opiekuńczych przy szczególnym uwzględnieniu wartości takich jak: godność, prawo do intymności, nieskrępowanych kontaktów z otoczeniem, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa podopiecznym.

Koncepcja funkcjonowania Domu Aktywnego Seniora, którą prezentujemy jest zgodna z literaturą pracy socjalnej. Głównym celem jaki został postawiony jest sprawowanie opieki oraz systematyczne udzielanie wsparcia osobom w podeszłym wieku. Założeniem jakie charakteryzuje prowadzona przez Fundację placówka jest jej otwartość. W tym celu zasadami jakie przyświecają funkcjonowaniu Domu Aktywnego Seniora w Czeczewie są:

  • zasada wolności i odpowiedzialności mieszkańca,
  • zasada subsydiarności, pomocniczości, która wiąże się z umożliwieniem podopiecznym samodzielnego zaspakajania potrzeb, a dopiero w momencie, kiedy sam nie będzie sobie w stanie poradzić, dokonywanie ingerencji z zewnątrz,
  • pomoc dla samopomocy, która odnosi się do takiego wspierania osoby, aby nie uzależniała się od innych i nie utwierdzała się we własnej niezaradności,
  • aktywizację i organizację czasu wolnego podopiecznych,
  • otwarcie na zewnątrz, czyli umożliwienie kontaktu podopiecznych ze światem zewnętrznym (społecznością lokalną Czeczewa, pobliskich wsi jak i Trójmiasta czy też Kartuz).

Wsparcie dla Najstarszych

W Domu Aktywnego Seniora zaspokajane są potrzeby bytowe – związane z odpowiednim snem, pożywieniem, odpowiednim wyposażeniem pokoi, opieką medyczną jak i potrzeby społeczne – związane z nawiązywaniem kontaktów społecznych, koniecznością doświadczania bliskości, akceptacji, bycia dla kogoś ważnym, rozumianym, potrzeby religijne czy aktywności. Udzielając wsparcia podopiecznym organizowane są terapie zajęciowe – animacja, święta, różnego rodzaju uroczystości, udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, wycieczki. Ponadto dokładana jest wszelka staranność do podnoszenia sprawności podopiecznych jak i ich aktywizowanie. Umożliwiony jest kontakt z kapłanem i uczestnictwo podopiecznych w praktykach religijnych. Umożliwione jest korzystanie z biblioteki, czasopism czy mediów. Duży nacisk kładziony jest na stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Aktywizacja Najstarszych

Dopełnieniem naszej oferty jest szeroko pojęta animacja naszych podopiecznych. Organizowany naszym podopiecznym czas wolny jest równocześnie formą psychoterapii i profilaktyki procesów starzenia się. Prowadzimy zajęcia grupowe oraz indywidualne - gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka rąk, gimnastyka paluszkowa, zajęcia relaksacyjne. Organizujemy wieczorki filmowe, wieczorki poetyckie, wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, letnie spotkania w ogrodzie (wspólne śpiewanie piosenek i pieśni), muzykoterapię etc. Dzięki sąsiedztwu szkoły podstawowej często naszymi gośćmi są dzieci, które wspólnie spędzają czas wolny z naszymi podopiecznymi. Zapewniamy opiekę duszpasterską.

Pomoc również dla przewlekle chorych

W naszym Domu nie zajmujemy się tylko opieką nad aktywnymi seniorami, ale świadczymy także usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne dla osób przewlekle chorych:

  • osobom po udarach,
  • zawałach,
  • dla osób z otępieniem starczym,
  • chorobą Alzhaimera,
  • chorobą Parkinsona etc.


Opłata za pobyt wynosi od 4950 zł

Przekaż swój 1% podatku naszej fundacji

== kliknij tutaj i dowiedz się więcej ==